Voetbal Datacentre API

Dit is de documentatie voor Voetbal Datacentre API. Ieder hoofdstuk geeft een korte beschrijving van de API call, een formele syntax van de call, een lijst met mogelijke input parameters, een lijst met output parameters, een of meer voorbeeld calls en een voorbeeld output.

2.1 Uitslagen (1507 )

Beschrijving

Met deze call kan van het dmv. teamid doorgegeven team een lijst met uitslagen worden opgehaald. De parameter comptype is optioneel. De default is 'R'; soms doet een team niet mee aan een reguliere competitie, dan word de default successievelijk B, N of V. In de return parameter CompType word meegegeven voor welk competitie type de uitslagen zijn, dit is handig als geen comptype aan de call word meegegeven (eg. laat API het zelf maar uitzoeken). weeknummer is ook optioneel, de default is de huidige week. Wanneer een weeknummer (1-52) word meegegeven zal de API de uitslagen voor dat weeknummer retourneren. Een A ipv een weeknummer levert alle voorgaande uitslagen op.

De comptype parameter geeft aan voor welk competitie type de resultaten worden opgevraagd. Dit kunnen zijn:

De vriendschappelijke competities bestaan uit twee 'competities'. Sommige teams spelen officieel bij de KNVB in een vriendschappelijke competitie. Andere teams plannen via het beheer interface van voetbaldatacentre vriendschappelijke wedstrijden. Beide typen vriendschappelijke competitie wedstrijden worden terug gegeven als comptype=V.

Resultaten zijn voor een weeknummer per seizoen, een seizoen loopt van week nummer 26 in het ene jaar tot weeknummer 26 in het volgende jaar. Wanneer resultaten van week nummer 1 worden opgevraagd zijn dit automatisch de resultaten van weeknummer 1 in het tweede halfjaar van het seizoen. Wanneer resultaten van weeknummer 26 worden opgevraagd zijn dit de resultaten van het eerste speelweekend in het eerste halfjaar van het seizoen.

Ter illustratie van het voorgaande, bij seizoen 2012/2013:

In de parameter 'Bijzonderheden' komen (globaal) de volgende waardes voor:

Bovenstaande waarde worden op de site als 'AFG'(elast) genoteerd. Verder zijn er nog:

Deze waardes worden op de site als 'GEST'(aakt) weergegeven.

Tenslotte zijn er nog WNO (wedstrijdformulier niet ontvangen) en WOV (wedstrijd ongeldig verklaard). Er komen af en toe waardes bij die nog niet op dit moment bekend zijn.

Beschikbaarheid

Syntax

https://api.voetbaldatacentre.nl/api/teams/<teamid>/results?[weeknummer=12][&comptype=R|B|N|V&]PHPSESSID=<12345>&hash=<abbccdde200394>

Input parameters

Output parameters

Output

{
    "errorcode":1000,"message":"Ok",
    "List":[{
    "MatchID":"9656058",
    "WedstrijdNummer":"5245",
    "Datum":"2015-10-11",
    "Tijd":"1430",
    "ThuisClub":"VVA\/Spartaan 1",
    "ThuisLogo":"http:\/\/bin617.website-voetbal.nl\/sites\/voetbal.nl\/files\/knvblogos\/BBCZ30P.png",
    "ThuisTeamID":"111467",
    "UitClub":"Zilvermeeuwen 1",
    "UitLogo":"http:\/\/bin617.website-voetbal.nl\/sites\/voetbal.nl\/files\/knvblogos\/BBFX33T.jpg",
    "UitTeamID":"122561",
    "PuntenTeam1":"0",
    "PuntenTeam2":"1",
    "PuntenTeam1Verl":"NULL",
    "PuntenTeam2Verl":"NULL",
    "PuntenTeam1Strafsch":"NULL",
    "PuntenTeam2Strafsch":"NULL",
    "Bijzonderheden":"AFG",
    "Scheidsrechter":"",
    "CompType":"R",
    "CompNummer":"W1-0512**-12-418659!",
    "WedstrijdDag":"6"
},{
    "MatchID":"9655949",
    "WedstrijdNummer":"5136",
    "Datum":"2015-10-04",
    "Tijd":"1400",
    "ThuisClub":"Zilvermeeuwen 1",
    "ThuisLogo":"http:\/\/bin617.website-voetbal.nl\/sites\/voetbal.nl\/files\/knvblogos\/BBFX33T.jpg",
    "ThuisTeamID":"122561",
    "UitClub":"SCH'44 1",
    "UitLogo":"http:\/\/bin617.website-voetbal.nl\/sites\/voetbal.nl\/files\/knvblogos\/BBCC519.png",
    "UitTeamID":"102251",
    "PuntenTeam1":"2",
    "PuntenTeam2":"3",
    "PuntenTeam1Verl":"NULL",
    "PuntenTeam2Verl":"NULL",
    "PuntenTeam1Strafsch":"NULL",
    "PuntenTeam2Strafsch":"NULL",
    "Bijzonderheden":"",
    "Scheidsrechter":"",
    "CompType":"R",
    "CompNummer":"W1-0512**-12-418659!",
    "WedstrijdDag":"5"
}]
}