Voetbal Datacentre API

Dit is de documentatie voor Voetbal Datacentre API. Ieder hoofdstuk geeft een korte beschrijving van de API call, een formele syntax van de call, een lijst met mogelijke input parameters, een lijst met output parameters, een of meer voorbeeld calls en een voorbeeld output.

2 Teams (1507 )

Beschrijving

Met deze call kan een lijst met teams van de club worden opgehaald. Het club ID is al gezet in de initialisatie. De output variabelen regulierecompetitie, bekercompetitie en nacompetitie geven per team aan of dit team meedoet aan resp. een reguliere-, beker- of na competitie. Dit is van belang voor hoofdstuk 2.1.1 Uitslagen, 2.1.2 Programma en 2.1.3 Standen waar dit meegegeven kan worden aan de call parameter 'comptype' (comptype = 'R' wanneer regulierecompetitie = 'J' bijvoorbeeld).

Beschikbaarheid

Syntax

https://api.voetbaldatacentre.nl/api/teams?PHPSESSID=<12345>&hash=<abbccdde200394>

Input parameters

Output parameters

Output

{
    "errorcode":1000,"message":"Ok, Team Listing follows",
    "List":[{
    "teamid":"122561",
    "teamname":"Zilvermeeuwen 1",
    "speeldag":"ZO",
    "categorie":"Senioren",
    "regulierecompetitie":"J",
    "bekercompetitie":"J",
    "nacompetitie":"N"
},{
    "teamid":"122564",
    "teamname":"Zilvermeeuwen 2",
    "speeldag":"ZO",
    "categorie":"Senioren",
    "regulierecompetitie":"J",
    "bekercompetitie":"J",
    "nacompetitie":"N"
}]
}